online randevu online randevu tedavi ücretleri

Makat Fistülü

Anal Fistül ve Perianal Fistül olarakta bilinen ve genellikle  makat yakınında oluşan, ciltle kalın bağırsağın son kısmı arasında iki ucu delik boru şeklinde bir kanaldır. Bağırsak son kısmındaki dışkıyla bu borunun iç deliği kirlenir bu da dış delikten sürekli iltihabi akıntı olur.

Makat Fistülü Neden Olur?

Anüsün nemini sağlayan 4-6 adet tükürük bezi benzeri salgı yapan bezler bulunmaktadır. Bunların dış salgı deliğinin tıkanması sonucu oluşan salgının doku içinde birikmesine, devamında apseye (anal apse) neden olur. Oluşan bu apse erken dönemde uygun şekilde tedavi edilmezse kendiliğinden patlar. Patlama cilde, aynı anda bağırsağa oluşur. Patlayan apse iyileşirken bağırsaktan sürekli kirlendiği için kanal şeklinde kalır.
Seyrek görülen bir diğer sebepse bölgeye olan travmalardır. Makat fistülleri % 99 ihtimalle bölgedeki apselerden kaynaklanır.
Yine seyrek sebeplerden biri de fissürdür, fissür yani çatlağın üstü bir deri tabakasıyla örtülür, arada bir mesafe kalır, bu mesafe fistüle benzer bir yapı oluşmasına neden olur.

Anal Fistül Nasıl Anlaşılır?
Makatın kenarında pis kokulu akıntı olması. Akıntının olduğu noktada ciltten hafif kabarık zaman zaman kanayan çıkıntı olması, Cerahat akımının durduğu günlerde ağrı eklenir.
Tekrarlayan apseler, iltihabın akamaması durumunda ağrı, kanama, kaşıntı görülür. Oluşan akındı cildi tahriş eder ve anal bölge ve etrafında kırmızı deri yapısı oluşabilir.

Kaç Çeşit Fistül Vardır?
Fistüller makat kaslarıyla olan ilişkisine göre basit (inkomplike) , karmaşık (komplike) olarak sınıflandırılır. % 90 oranında basit tipte olup, tedavide başarı şansı % 99 dur. Ameliyat sonrası dışkı tutamama ihtimali yok denecek kadar seyrek görülür. Karmaşık tipinse çok çeşitleri vardır, tekrarlama yada iyileşmeme ihtimali % 50 ye kadar çıkabilmektedir. Karmaşık(kasların arkasından dolanan) fistüllerin uygun şekilde tedavi edilmemesi gaz, dışkı kaçağına sebep olabilir. Sınıflama intersfinkterik, extrasfinkterik, transsfinkterik gibi alt gruplara ayrılır.

Makat Fistülü Nasıl Tedavi Edilir?
Tedavide boru şeklindeki fistülün kanal haline getirilir veya fistül tümüyle olarak çıkarılır. Çıkarılan kısım açık bırakılır. Bu açık yara 3-4 ayda kapanır ancak hasta bu süre zarfında sosyal yaşamını sürdürebilir. Başarısı çok yüksektir, teknoloji kullanımına gerek yoktur, fistülotomi veya fistülektomi ameliyatlarıyla başarılı şekilde tedavi edilebilir.

Karmaşık (komplike)  fistüllerin tedavisi çok daha zordur, çeşitleri vardır. Temel amaç makat kaslarının korunması yani dışkı kaçağının önlenmesi olduğu için çok çeşitli yöntem uygulanmaktadır.
Makat Fistülü Seton Tedavisi
Değişik şekillerde uygulanan zahmetli bir süreçtir. Dış delikten girilerek iç delikten çıkılır, buradan bir ip geçirilir ve sıkacak şekilde bağlanır. İp sıktığı çizgiden kası yavaş yavaş keser. Kaslar bir yandan kesilirken diğer yandan da iyileşir. Fistülün kanalı aşamalı olarak dışarı taşınmış olur. Tecrübeli ellerde başarısı yüksek ameliyattır.

Lazerle makat Fistülü Tedavisi
Tükenmez kalem içi kalınlığında, ucundan gördüğü yeri yakan ışık çıkan lazer probu ile yapılır. Dışardaki delikten prob sokulur iç kanala kadar ilerletilir. İç kanaldan geri doğru çekerken kanal yakılmış olur. Yanan kanal tıkanır, yanık iyileşmesi şeklinde iyileşir. Tam iyileşme olduğunda giriş, çıkış delikleri, kanal tamamen yok olur. Setona kıyasla daha az zahmetli, daha başarılıdır.

Makat Fistülü Riskleri Nelerdir?
Zaman zaman apseleşebilir (akıntının olduğu deliğin kapanması sonucu)
Yeni kanallar veya yeni delikler oluşabilir
Akıntıdan deri tahrişi çok rahatsız edecek düzeye gelebilir

Fistül Tedavi Edilmezse Ne Olur
Bütün akıntılı hastalıklarda olduğu gibi makat fistülünde de akıntının olduğu noktada tahriş olan cilt 15-20 yılda kötü huylu kanser gelişmesine sebep olabilir. Bu sebeple tedavi uzun yıllar ertelenmemelidir. Acil müdahale gerektiren uygulama değildir ancak uzun yıllar ertelenebilecek sorun değildir.

Makat Fistülü Ameliyatı Riskleri
Kanama, iltihaplanma, ağrı gibi genel ameliyat sorunlarını bir terafa koyarsak en ciddi sorun kalıcı gaz kaçağı, kalıcı dışkı kaçağıdır. Her iki yan etki de çok ciddi sorun olduğu için tecrübeli proktoloji uzmanlarından hizmet alınmaya çalışılmalıdır. Bir diğer sorun da tekrarlaması veya hiç iyileşmemesidir bu iki sorun da yine tecrübeyle yakından ilişkilidir.

Fistül Tedavi Fiyatları

Fistüller alt tipleri olmakla birlikte iki guruba ayrılır. 1-Komplike (kasların arkasından dolaşan) 2-İnkomplike (kasların önünden geçen, basit tip). Tedavileri, kullanılacak teknoloji, sonuçları ve ücretleri tipe göre çok değişmektedir. Fistülün tipini; muayene, anoskop muayenesi, stile ile kanalın tespiti ve gerekirse MR ile ayırt ediyoruz. Muayene, anoskop muayenesi, stile ile kanalın tespiti işlemleri SGK lılara ücretsiz, SGK sı olmayanlara 150 TL. Tedavide lazerle ameliyatsız tedavi veya fistülotomi, fistülektomi ve seton ameliyatlarından hangisi uygun ise onu uyguluyoruz. Ücret fistülün tipi ve uygulanacak tedavi yöntemine göre 2300 TL ile 4500 TL arasında değişir.

Fistül Ameliyatı Sonrası
Lazerle tedavide ciddi bakım ve pansuman gerekmez. Seton ve fistülektomi ameliyatları sonrası bakım süreci zahmetli ve uzundur. Fistül kanalının uzunluğuna bağlı olarak değişik genişliklerde açık yara olur, bu yaranın kapanması 2-6 ayı bulabilir. Yara bakımı ve pansumanda çok değişik yaklaşımlar vardır ancak en erken kapanma şekli şudur;
Fistül Pansumanı
İlk pansuman 1-2 gün sonra klinikte doktor veya pansumancı tarafından yapılır.
İlk pansumandan bir gün sonra yara açılmalı, leğene hazırlanan ılık suyun içine oturarak bol ılık suyla yıkanmalıdır. Bu şekilde yıkandıktan sonra günde 3-4 defa tekrarlanmalıdır. Böylece yarada %100 olan enfeksiyon daha sorunsuz bir şekilde iyileşir. Yıkama işleminden sonra furacin gibi bir yara merhemi sürüp gaz bezi veya kağıt havlu ile basitçe kapatılmalıdır. Kapatmaktaki amaç yarayı kapatmak değil çamaşırın kirlenmesini engellemektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Site Sahibi
Medicalart Bilgisayar Satış Bakım Onarım